Tradities in Overijssel

De aandacht voor tradities is terug van weg geweest. In de eerste helft van de vorige eeuw zijn veel tradities nieuw leven ingeblazen.

De snelle industrialisatie en urbanisering deed het verlangen naar herkenbare rituelen groeien. Mensen gingen zich beroepen op hun eigenheid. Allerlei folkloristische verenigingen zagen het licht. Er werden boeken vol geschreven over de volksgebruiken van Overijssel. In de golf van naoorlogse modernisering kwamen tradities in een ander daglicht te staan. Men vond ze al gauw oubollig, niet meer van deze tijd. De afgelopen jaren komt juist steeds meer (her)waardering voor de maatschappelijke betekenis van dit immaterieel erfgoed. Daarbij staan de erfgoedgemeenschappen zelf centraal.

De IJsselacademie heeft aansprekende  voorbeelden van tradities in beeld gebracht op een speciale website. Naast ‘oeroude’ rituelen is hierbij veel aandacht voor nieuwe tradities, zoals de Nieuwjaarsduik of stadsfeesten. De gemeenschappen kunnen zelf ook hun verhalen en foto’s op de site laten plaatsen. Kijk voor meer informatie op traditiesinoverijssel.nl.